Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

ika
0103 9fcd
GONDOR CALLS FOR AID, AND ROHAN WILL ANSWER!
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaqbshtall qbshtall
ika
0086 e5fe
Reposted fromaunds aunds viaoll oll
ika
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viaoll oll
ika
Reposted fromSirenensang Sirenensang viaoll oll
ika
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoll oll
ika
Ale musisz też mieć gdzie wracać. To może być człowiek, kamień, las, miasto lub rodzinny kąt. Rym lub ołtarz. Ścieżka w parku lub wspomnienie jednej chwili w życiu. Jakikolwiek serdeczny aspekt twojej egzystencji, materialny lub niematerialny, fizyczny lub psychiczny, będący opoką, niczym matka dla dziecka, które może przybiec do niej z drugiego pokoju czy z podwórka, i przytulić się, wciskając głowę między fałdy jej spódnicy, żeby poczuć przynależność. Na tym właśnie polega wolność, bo kotwica daje gwarancję azylu, daje schronienie przed szaleństwem dotykającym ludzi wyzutych z przynależności. Człowiek się oddala, błądzi, krąży, szuka celu, wchodzi i wychodzi, jest niżej, wyżej, obok, między, nad i pod — jest wszędzie, lecz ma za plecami kolebkę duchową. W przeciwnym razie człowiek jest nigdzie.
W. Łysiak, "Kielich"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapinkcacaoo pinkcacaoo
ika
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viapinkcacaoo pinkcacaoo
ika
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viapinkcacaoo pinkcacaoo
ika
0103 9fcd
GONDOR CALLS FOR AID, AND ROHAN WILL ANSWER!
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaqbshtall qbshtall
ika
0086 e5fe
Reposted fromaunds aunds viaoll oll
ika
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viaoll oll
ika
Reposted fromSirenensang Sirenensang viaoll oll
ika
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoll oll
ika
Ale musisz też mieć gdzie wracać. To może być człowiek, kamień, las, miasto lub rodzinny kąt. Rym lub ołtarz. Ścieżka w parku lub wspomnienie jednej chwili w życiu. Jakikolwiek serdeczny aspekt twojej egzystencji, materialny lub niematerialny, fizyczny lub psychiczny, będący opoką, niczym matka dla dziecka, które może przybiec do niej z drugiego pokoju czy z podwórka, i przytulić się, wciskając głowę między fałdy jej spódnicy, żeby poczuć przynależność. Na tym właśnie polega wolność, bo kotwica daje gwarancję azylu, daje schronienie przed szaleństwem dotykającym ludzi wyzutych z przynależności. Człowiek się oddala, błądzi, krąży, szuka celu, wchodzi i wychodzi, jest niżej, wyżej, obok, między, nad i pod — jest wszędzie, lecz ma za plecami kolebkę duchową. W przeciwnym razie człowiek jest nigdzie.
W. Łysiak, "Kielich"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapinkcacaoo pinkcacaoo
ika
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viapinkcacaoo pinkcacaoo
ika
0086 e5fe
Reposted fromaunds aunds viaoll oll
ika
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viaoll oll
ika
Reposted fromSirenensang Sirenensang viaoll oll
ika
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoll oll
ika
Ale musisz też mieć gdzie wracać. To może być człowiek, kamień, las, miasto lub rodzinny kąt. Rym lub ołtarz. Ścieżka w parku lub wspomnienie jednej chwili w życiu. Jakikolwiek serdeczny aspekt twojej egzystencji, materialny lub niematerialny, fizyczny lub psychiczny, będący opoką, niczym matka dla dziecka, które może przybiec do niej z drugiego pokoju czy z podwórka, i przytulić się, wciskając głowę między fałdy jej spódnicy, żeby poczuć przynależność. Na tym właśnie polega wolność, bo kotwica daje gwarancję azylu, daje schronienie przed szaleństwem dotykającym ludzi wyzutych z przynależności. Człowiek się oddala, błądzi, krąży, szuka celu, wchodzi i wychodzi, jest niżej, wyżej, obok, między, nad i pod — jest wszędzie, lecz ma za plecami kolebkę duchową. W przeciwnym razie człowiek jest nigdzie.
W. Łysiak, "Kielich"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapinkcacaoo pinkcacaoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl